Jestem rzeczoznawcą majątkowym i określam wartość nieruchomości

Zaufano mi przy wycenie już ponad 500 nieruchomości

Jestem rzeczoznawcą majątkowym i określam wartość nieruchomości

Zaufano mi przy wycenie już ponad 500 nieruchomości

W czym pomagam

Wyceniam:

  • nieruchomości lokalowe
  • nieruchomości gruntowe zabudowane
  • nieruchomości gruntowe niezabudowane
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali
  • inne ograniczone prawa rzeczowe
  • nieruchomości komercyjne

Ponadto:

  • sporządzam opracowania i analizy rynku nieruchomości
  • sporządzam analizy opłacalności inwestycji

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez właściwego Ministra. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca jest ustawowo zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, oraz do wykorzystywania udostępnionych danych z zachowaniem zasady poufności.

Jaki jest efekt pracy rzeczoznawcy majątkowego?

Wynikiem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy, który jest jego opinią autorską o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz analizy wyniku końcowego. Proces wyceny nieruchomości poprzedzony jest oględzinami nieruchomości, dokładną analizą rynku pod kątem konkretnej nieruchomości oraz oceną jej stanu prawnego i technicznego.

Jestem członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Jestem członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Moje wykształcenie i doświadczenie

Politechnika Koszalińska

Specjalizacja: Geodezja Gospodarcza i Inżynieria Majątkowa

Urząd Miejski

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Grudziądz)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami

Obrót Nieruchomościami (Grudziądz)

Własna Działalność Gospodarcza

Szacowanie Nieruchomościami

(…) Zlecone operaty szacunkowe zostały wykonane należycie, w sposób profesjonalny i terminowo, co pozwala stwierdzić, że rzeczoznawca majątkowy pani Agnieszka Sereda-Nagórka jest godna polecenia innym kontrahentom.

Jarosław Krzyżanowski

Prezes Zarządu, TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Referencja od TRACTABEL ENGINEERING S.A.

Aktualne uprawnienia i licencje

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr 5394

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Nr 7175

Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami

Nr 16424

Licencja zarządcy nieruchomościami

Oto niektóre z wycenionych przeze mnie lokalnych projektów

Marina w Grudziądzu

Pasję do zawodu zdobyłam dzięki tacie, który od lat jest znanym w rejonie geodetą

Pasję do zawodu zdobyłam dzięki tacie, który od lat jest znanym w rejonie geodetą

Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe

Ukończyłam kursy i szkolenia

R
Wycena nieruchomości rolnych
R
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego
R
Elektroniczna księga wieczysta
R
Określanie nakładów podlegających uwzględnieniu dla potrzeb opłat w ustawie  o gospodarce nieruchomościami
R
Ochrona danych osobowych a zasady jawności życia publicznego
R
Określenie wartości nakładów podlegających uwzględnieniu dla potrzeb opłat w ustawie o gospodarce nieruchomościami
R
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
R
Komunikacja i negocjacje w biznesie i w kontaktach z klientami
R
Stan prawny i techniczny nieruchomości
R
Vademecum nieruchomości komercyjnych
R
Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
R
Służebność przesyłu i użytkowanie wieczyste – praktyka i orzecznictwo
R
Obszary ryzyka i ich wpływ na przyszłą wartość wycenianej nieruchomości
R
Eksmisje z nieruchomości, dochodzenie zaległości przed sądem
R
Przekształcenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości
Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

Cennik

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości, celu szacowania, kompletności dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę oraz czasochłonności i trudności zlecenia.

Wycena dla potrzeb bankowych

Znajduję się na liście Związku Banków Polskich jako osoba uprawniona do sporządzania wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Ubezpieczenie

Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wysokość 50 000 €.

Pracuję w promieniu 50 km od Grudziądza

(woj. kujawsko-pomorskie)

Agnieszka
Sereda-Nagórka

Rzeczoznawca Majątkowy
Agnieszka Sereda-Nagórka

ul. Brzeźna 1/13
86-300 Grudziądz
NIP: 876-224-23-32

ZADZWOŃ

502 511 358

NAPISZ

użyj agnieszka@sereda-nagorka.pl lub skorzystaj z formularza